Jeg har tidligere været indhaver og underviser på Institut for Kraniosakral terapi (November 2001 til 31. december 2015) og du kan her se hvad der blev undervist i og jeg benytter selvfølgelig stadig alle disse teknikker.

 

Nederst på siden kan du se hvem der er uddannet på Institut for Kraniosakral terapi.

 

Kraniosakral terapi uddannelsens indhold, hvad Kraniosakralterapeuterne er undervist i.

 

KST 1

Antal timer: 32

Der gives først en kort introduktion til kraniosakral terapiens historie og filosofi.

Relevant teori og anatomi undervises sideløbende med undervisnings- temaerne.

Du lærer at mærke kraniosakral rytmen på kroppen, kraniet samt at forbinde dig med rytmen med diagnostisk og terapeutisk formål.

Desuden lærer du "10-Trins-Protokollen":

En omfattende grundbehandling i 10 afdelinger, som i en hensigtsmæssig rækkefølge gennemgår kroppen og kraniet.

Der er afsat god tid til at indøve de forskellige teknikker.

 

 

 

KST 2

Antal timer: 40

Den 1. dag øves i teknikkerne fra KST 1 - samt 1 eller 2 teknikker foretages på

Underviser: Karin Sønderby

2. og 3. dagen undervises i specialteknikker for kraniebunden, mundarbejde og teknikker for kindben og næseben.

Den 4. dag omfatter undervisningen indføring i energicyster (kroppens indkapsling af skadelige energier) og arcing (en metode til at lokalisere en energicyste, som er parat til at lade sig behandle).

Desuden undervises i unwinding, hvor terapeuten følger og bistår kroppen i dens bevægelse mod positioner, hvor negativ energi kan frigives.

På 5. dagen undervises der i en hel kropsdiagnose.

 

 

KST 3

Antal timer: 32

1. dag arbejdes med en potokol for udvidet mundarbejde, som føjer specialteknikker for tungeben, gummer og tunge til det fra KST 2 kendte mundarbejde.

De to næste dage arbjeder vi med den del af kraniosakral terapien, der retter sig mod indre, psykiske og/eller emotionelle processer - også kaldet SER/Somatic Emotionel Release.

Vi arbejder med energitilførsel, spontan unwinding og dialogging. Dialoging er kraniosakral terapiens måde at bruge stemmen og ordene, således at den terapeutiske proces forstærkes.

Der lægges vægt på at hjælpe klienten til selv at komme i forbindelse med sit underbevidste materiale, uddybe det, gennemleve det og forstå dets betydning.

Den sidste dag lærer du en teknik til at rense Yin-organerne:

- hjertesæk

- hjerte

- lunger

- lever

- milt

- nyre

Disse organer er valgt, fordi de ofte er sæde for fortrængte følelser.

Men teknikken kan bruges til ethvert organ, der trænger til at blive renset.

 

 

KST 4

Antal timer: 32

Unwinding er en dybtvirkende behandlingsform, såvel fysisk som psykisk og har derfor bredt anvendelsesområde.

Først undervises i teknikker til unwinding af kraniet og til unwinding af større dele af kroppen.

Herefter arbejdes med stående unwinding, der med klienten stående og godt groundet lægger op til andre behandlingsmuligheder på en meget konstruktiv måde.

Resten af kurset arbejdes i grupper/multiple hands med unwinding, som udløser af en proces.

Vi arbejder videre med dialogging - brug af stemmen og ordene - til at fremme den terapeutiske proces.

 

 

 

KST anatomi 1

Antal timer: 16

Undervisningen fokuserer på de dele af anatomi og fysiologi, som er af specifik interesse for kraniosakral terapeuter.

1. dag
- Kranieknogler

- Hjernehinder

- Cerebrospinalvæske, dannelse, cirkulation, genopsugning

- Den kraniosakrale rytme. Still Point bl.a. CV4

- Hjernens arterialle og venøse system

- Rygsøjlen Praktik: Afbalancering af ryghvivler/korsben.

2. dag
- Storhjernen/lillehjernen

- Hjernecentre

- Rygmarv

- Spinalnerver

- Kranienerver

- Det autonome nervesystem Praktik: Frigørelse af forarme jugulare.

 

KST anatomi 2

Antal timer: 16

1. dag
- Bindevæv

- Bækkenregion

- knogler/muskler/led

- Diaphragma (mellemgulv). Åndedræt

- Brysthulens indgang

- knogler/muskler/led

Praktik: Frigørelse af bindevæv

2. dag
- Tungeben med tilhørende muskler/ledbånd

- Området mellem nakke- og kraniekant (Atlas-Occiput) knogler/muskler/led/ledbånd

- Kæbeled

- knogler/muskler/ledbånd

Praktik: Afspænding af kæbeled

 


KST Børn

Antal timer: 24

Forudsætning for at deltage er: KST 3

Kraniosakral terapi for børn og nyfødte.

At arbejde med børn og nyfødte kræver opmærksomhed i et anderledes fintfølende nærvær. Derfor har terapeuten brug for at tilegne sig arbejdsredskaber, der kan gå ind på mere subtile måder i forhold til det kranosakrale system.

John Upleder mener, at mange dysfunktioner i hjernen kan nå at blive korrigeret inden for de første levemåneder.

Fødslen:
For at få en forståelse af fødselsprocessen og vigtigheden af den, i børnenes livsforløb, vil vi på kurset arbejde med egen fødselsproces som i følelsesforløsende terapi.

Der skal gøres opmærksom på, at har du dybereliggende psykiske problemer eller tager du psykofamaka kan du ikke deltage i den del af forløbet.

På kurser vil vi gennemgå:
- Behandling af babyer og børn

- Kranieknoglernes udvikling

- Kranienerverne

- Forskellige handicap

- Hvordan man møder børn i sin klinik

- Samarbejde med forældre

På kurset vil der blive:
- Demonstreret behandling på børn

- Alle vil komme til at arbejde på et barn, eller assistere i behandlingen af et barn

 

 

KST Klinisk Børn

Antal timer: 24

Det er en forudstætning at du har deltaget i børnekursus.

Praktisk kraniosakral terapi og følelsesforløsende terapi, hvor man modtager feedback.

Kurset er tilrettelagt således, at der er en gruppe på fire deltager.
• Hver deltager er på skift ansvarlig for behandlingen af et barn.

• Der vil være mulighed for, at flere fra gruppen kan assistere i behandlingen, hvor én er ledende terapeut.

• Vi vil udforske forskellige terapeutiske emner.

• Hvordan forbereder man og afslutter med barn og forældre.

• Indsigt i hvordan du kan bruge dig selv bedst, med respekt for at hver terapeut har sine kvaliteter ud over kraniosakral terapi, som redskab.

• Hver af deltagerne vil modtage en kraniosakral terapi behandling i forløbet.

 


KST Immumforsvaret

Antal timer: 24

Dette kursus er for folk, der har arbejdet med følelsesforløsende terapi, som f.eks. på KST 4.

Hvis man har arbejdet meget med det og har KST 3 - kan der gives dispensation.

På kurset vil vi bruge den sidste viden fra Upledger og erfaringer med at arbejde med det på børn og voksne.

På kurset vil vi lære om:
• Thymus funktion

• De forskellige immunceller

• Organer knyttet til immunsystemet

• Brugen af stamceller

Der vil blive trænet i hvordan man kan samtale med immunsystemet og hvordan kan kan tilføre nye stamceller.

Vi vil se, om vi kan vække immunsystemet eller som et eksempel John Upleder har med en klient, der har en autoimmun sygdom, en sygdom, hvor ens eget system angriber sig selv i stedet for at helbrede. I et tilfælde var det et immunsystem der angreb tilsyneladende raske leverceller, men det viste sig, at immunsystemet faktisk reagerede på det, der var et forstadium til kræft. Det er en udvidet måde at arbejde med kraniosakral terapi.

 


KST Bækken/Lænd

Temadage/teknikmodul: 32 timer

Du kan komme langt med de teknikker, du lærer på grundmodulerne og på anatomimodulerne.

Men kroppen/kraniet kan have særlige problemer, hvor du vil have glæde af diffenrentierede specialteknikker, for at nå et tilstrækkeligt godt behandlingsresultat.

Disse specialteknikker har vi samlet omkring 4 hovedproblemer, som behandles på hver sin temadag.

Der er tale om meget komprimeret undervisning, hvor der vil blive undervist/trænet i diverse specialteknikker, og hvor der vil blive anvist fremgangsmåder til at anvende teknikkerne anlagt på afgrænsede krops/kranieområder.

- Bækken/lænd

- Skulder/ryg

- Nakke/hals

- Ansigt/øjne/bindevæv

Temadagene udbydes i samlet teknikmodul eller 1 til 2 dage pr. gang

 


KST Skuldre/Ryg

Temadage/teknikmodul: 32 timer

Du kan komme langt med de teknikker, du lærer på grundmodulerne og på anatomimodulerne.

Men kroppen/kraniet kan have særlige problemer, hvor du vil have glæde af diffenrentierede specialteknikker, for at nå et tilstrækkeligt godt behandlingsresultat.

Disse specialteknikker har vi samlet omkring 4 hovedproblemer, som behandles på hver sin temadag.

Der er tale om meget komprimeret undervisning, hvor der vil blive undervist/trænet i diverse specialteknikker, og hvor der vil blive anvist fremgangsmåder til at anvende teknikkerne anlagt på afgrænsede krops/kranieområder.

- Bækken/lænd

- Skulder/ryg

- Nakke/hals

- Ansigt/øjne/bindevæv

Temadagene udbydes i samlet teknikmodul eller 1 til 2 dage pr. gang

 


KST Nakke/Hals

Temadage/teknikmodul: 32 timer

Du kan komme langt med de teknikker, du lærer på grundmodulerne og på anatomimodulerne.

Men kroppen/kraniet kan have særlige problemer, hvor du vil have glæde af diffenrentierede specialteknikker, for at nå et tilstrækkeligt godt behandlingsresultat.

Disse specialteknikker har vi samlet omkring 4 hovedproblemer, som behandles på hver sin temadag.

Der er tale om meget komprimeret undervisning, hvor der vil blive undervist/trænet i diverse specialteknikker, og hvor der vil blive anvist fremgangsmåder til at anvende teknikkerne anlagt på afgrænsede krops/kranieområder.

- Bækken/lænd

- Skulder/ryg

- Nakke/hals

- Ansigt/øjne/bindevæv

Temadagene udbydes i samlet teknikmodul eller 1 til 2 dage pr. gang

 


KST Ansigt/Øjne/Bindevæv

Temadage/teknikmodul: 32 timer

Du kan komme langt med de teknikker, du lærer på grundmodulerne og på anatomimodulerne.

Men kroppen/kraniet kan have særlige problemer, hvor du vil have glæde af diffenrentierede specialteknikker, for at nå et tilstrækkeligt godt behandlingsresultat.

Disse specialteknikker har vi samlet omkring 4 hovedproblemer, som behandles på hver sin temadag.

Der er tale om meget komprimeret undervisning, hvor der vil blive undervist/trænet i diverse specialteknikker, og hvor der vil blive anvist fremgangsmåder til at anvende teknikkerne anlagt på afgrænsede krops/kranieområder.

- Bækken/lænd

- Skulder/ryg

- Nakke/hals

- Ansigt/øjne/bindevæv

Temadagene udbydes i samlet teknikmodul eller 1 til 2 dage pr. gang

 

 

 

KST Autisme

Time antal:

Temadag:

- Gennemgang af diagnoser der hører under autisme.

- Hvilken holdning skal man som terapeut møde mennesker med autisme med

- Hvordan hjælper man en person med autisme med kranio sakralterapi og hvad er generelt i det kranio sakrale system for mennesker med dette handicap

 

 

Behandlerliste for Kraniosakral terapeuter uddannet ved Institut for Kraniosakral terapi.

 

Kraniosakral terapeut behandlere i Nordjylland

Kraniosakral terapeut behandlere i Midtjylland

Kraniosakral terapeut behandlere i Sønderjylland

Kraniosakral terapeut behandlere i Fyn og Øerne

Kraniosakral terapeut behandlere i Sjælland

Kraniosakral terapeut behandlere i Bornholm

Inspiration

mid kst02

 

kst03

 

kst04